Půjčovna lyží a snowboardů se servisem přímo na svahu

V naší půjčovně lyží u Olomouce nalezneš široký výběr lyží ve všech délkách, dětské lyže již od 70 cm, snowboardy Burton se step-in systemém, snowblady, lyžařskou i snowboardovou obuv všech velikostí, lyžařské hole a helmy. U nás není potřeba rezervovat.

Položka

na 5 HOD. | na 1 DEN

Lyže komplet (lyže + boty) - záloha 500 Kč

380 Kč | 450 Kč

Snowboard komplet /prkno + boty/ - záloha 500 Kč

380 Kč | 450 Kč

Lyže + hole - záloha 500 Kč

300 Kč | 350 Kč

Snowblade - záloha 500 Kč

250 Kč | 300 Kč

Boty - záloha 500 Kč

200 Kč | 250 Kč

Helma - záloha 500 Kč

150 Kč | 200 Kč

Hole - záloha 500 Kč

50 Kč | 100 Kč

Boby - záloha 500 Kč

50 Kč / hod. | 100 Kč / 2 hod.

Komplet pro lyžařskou školu

200 Kč/ hod

Lyže + hole pro lyžařskou školu

100 Kč/ hod

Boty pro lyžařskou školu

100 Kč/ hod

Helma pro lyžařskou školu

50 Kč/ hod

Komplet lyže/ snowboard + boty na lyžařský kurz

750 Kč/ kurz

  • K zapůjčení vybavení je potřeba občanský průkaz.
  • Při zapůjčení se účtuje vratná záloha dle ceníku.

Položka

CENA

Voskování ručně + kartáčování

150 Kč

Seřízení vázání + potvrzení

150 Kč

Montáž vázání

200 Kč

Oprava vázání

200 Kč

Ruční broušení hran lyží vč. voskování

350 Kč

Ruční broušení hran snowboard vč. voskování

350 Kč

Celosezónní zápůjčky

Vyberte si ze dvou variant lyžařských kompletů, které u nás rádi půjčíme.

Lyžařský komplet

990 Kč

Lyže
70 – 90 cm

Lyžařské boty

Lyžařský komplet

1 290 Kč

Lyže
100 – 130 cm

Lyžařské boty

Nabídka pro základní školy

Lyžařské vybavení na lyžařský výcvikový kurz Vám dovezeme přímo do školy a na místě seřídíme. Rodiče, tak nemusí řešit vybavení jinde.

KOMPLET LYŽE 790 Kč (lyže + boty + hole) + 100 Kč helma

KOMPLET SNOWBOARD 790 Kč (snowboard + boty) + 100 Kč helma

Cena zápůjčky je včetně seřízení a trvá po celou dobu lyžařského kurzu.

Nabídka pro mateřské školky

Pro lyžařské kurzy v areálu Hlubočky pořádané lyžařskou školou Rok s pohybem půjčujeme na dobu trvání kurzu (5 týdnů) lyžařské vybavení.

KOMPLET LYŽE I. 890 Kč zahrnuje lyže 70 – 90 cm + lyžařské boty
KOMPLET LYŽE II. 1.190 Kč zahrnuje lyže 100 – 130 cm + lyžařské boty
HELMA 190 Kč
*hole k výuce nejsou potřeba

Vyzvednutí je možné ve SKirent Hlubočky, Školní 126, areál Hlubočky nejlépe po telefonické domluvě.

Vrácení lyžařského vybavení po skončení kurzu ve SKirent Hlubočky, Školní 126, areál Hlubočky.

Půjčovní řád

Všeobecné smluvní podmínky pro půjčování lyží, kol a sportovního baveni Těmito všeobecnými smluvními podmínkami se řídi půjčování lyží, kol a sportovního vybavení ve všech provozovnách společnosti Ing. Tomáš Hrbáček, Klusalova 7 779 00 Olomouc, IČO: 73182044 (dále jen, ,,podnikatel“).

1. Podmínka

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi podnikatelem a osobou, která sí od podnikatele půjčuje lyže či jiné sportovní vybavení (dále jen, ,,nájemce“)

2. Podmínka

Půjčení lyži či jiného sportovní vybavení je možné pouze v průběhu výpůjční doby, přičemž výpůjční doba je shodná s otvírací dobou provozovny. Po předchozí dohodě lze vypůjčené věci vrátiti mimo stanovenou výpůjční dobu.

3. Podmínka

Půjčené věci musí být vráceny v provozovně podnikatele a v dohodnutém čase. Za nedodržení výpůjční doby, za neohlášené prodloužení výpůjční doby či za pozdní vrácení je účtována za každý započatý den prodlení denní půjčovní sazba v plné výši.

4. Podmínka

Nájemce nesmí vypůjčené vybavení dále pronajmout nebo zapůjčit další osobě.

5. Podmínka

Nájemce je povinen používat vypůjčené věci pouze způsobem, ke kterému jsou určenu a v souladu s pokyny podnikatele. Se způsobem používání půjčovaných věci je nájemce vždy seznámen v provozovně podnikatele při přebírání těchto věcí.

6. Podmínka

Nájemce nesmí jezdit s půjčenými lyžemi mimo lyžařské tratě, především pak nesmí jezdit po silnicích a parkovištích.

7. Podmínka

Nájemce je povinen vrátit vypůjčené lyže, lyžařské vybavení či jakékoli jiné vypůjčené věci ve stavu, v jakém je převzal.

8. Podmínka

Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vypůjčených věcech nevznikla škoda.

9. Podmínka

Nájemce převzetím věcí přebírá za vypůjčené věci odpovědnost a po celou dobu výpůjčky nese odpovědnost za ztrátu, odcizení, zničení či poškození vypůjčených věci.

10. Podmínka

V případě poškození vypůjčených věcí je nájemce povinen uhradit opravu vypůjčených věci, přičemž tuto opravu zajisti podnikatel a nájemce uhradí cenu opravy a to dle ceníku servisních prací, který je vyvěšen v provozovně.

11. Podmínka

V případě ztráty, odcizení či zničení vypůjčených věcí je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu.

12. Podmínka

Podmínky pro vypůjčení jakékoli věci jsou následující:
nájemce předloží platný doklad totožnosti a složí finanční zálohu, jejíž výše je stanovena dle druhu půjčované věci.

13. Podmínka

V ceně půjčovného je zahrnuta možnost výměny vybavení za jiné ve stejné cenové kategorii (kratší / delší lyže, jiný typ kola, jiná velikost nebo jiný typ obuvi, lyže za snowboard a naopak). K výměně může dojít pouze tehdy, pokud má podnikatel požadované vybavení právě k dispozici.

14. Podmínka

Nastavení lyžařského vázání odpovídá údajům uvedeným nájemcem. Používání zapůjčených sportovních potřeb je na vlastní nebezpečí.

Kontakt

Adresa SKIrent Hlubočky

Školní 126
78361 Hlubočky

Kontaktujte nás

Telefon: +420 775 971 767
E-mail: tomas.hrb@tiscali.cz

Po – Ne: 8:45 – 19:00